Af Al Buraq

Pedigree

Af Al Buraq Amer Wafi Shabab
Sahrah
Bushra Lahoom
Rahifa
Al Hanouf Sabaan Obayyan
Al Obayyah
Saihab Rabdan
Al Sahabiah